Radovi u tijeku

Radovi u tijeku

Reciklažno dvorište u Čepinu poprima svoj izgled, dovršava se specijalna podloga i mjesta za kontejnere za raznovrstan otpad.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta očekuju se višestruke koristi: mogućnost prikupljanja problematičnog (opasnog) otpada, smanjenje divljih odlagališta i količina glomaznog otpada, mogućnost odlaganja razvrstanog otpada – otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila (što će u konačnici rezultirati i manjim računima za odvoz smeća), a iznad svega čistiji, zdraviji i ljepši okoliš u našoj općini!

EU banner

Projekt je sufinancirala Europska unija iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključivo je odgovornost Općine Čepin