O projektu

Projekt službenog naziva „ Izgradnja reciklažnog dvorišta u cilju smanjenja divljih odlagališta i količine miješanog otpada u Općini Čepin“ označenog referentnim brojem Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava – KK.06.3.1.03.0087. predstavlja zbrinjavanje otpada bez naknade za mještane područja općine Čepin s ciljem smanjenja divljih odlagališta i količine miješanog otpada u općini Čepin te doprinosi ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022.

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Čepin doprinosi očuvanju prirodnog nasljeđa za buduće generacije, zaštiti prirode i okoliša, u skladu s održivim razvojem čime se izravno promiče društveno odgovorno i aktivno djelovanje lokalnih dionika u zajednici i odgovorno upravljanje imovinom u vlasništvu JLS, te izravno uključivanje lokalnih udruga i lokalnog stanovništva u provođenje budućih aktivnosti, čime se osigurava umrežavanje i stvaranje lokalno, civilnog i privatnog partnerstva kao sredstva jačanja društvenog socijalnog i gospodarskog stanja lokalne zajednice.

Reciklažnim dvorištem upravlja tvrtka Komunalac Čepin d.o.o. za komunalnu djelatnost kao ovlašteni koncesionar u vlasništvu Općine Čepin.

reciklazno-dvorsite-cepin-grafika