Kontakt

Adresa

Reciklažno dvorište Čepin
Ferdinanda Speisera 2, 31431 Čepin

Reciklažnim dvorištem upravlja
Komunalac Čepin d.o.o.
Tel: 031 380 500
Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda, petak: 08:00 – 15:00
utorak, četvrtak: 13:00 – 20:00
subota: 08:00 – 13:00

EU banner

Projekt je sufinancirala Europska unija iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključivo je odgovornost Općine Čepin