Kontakt

Adresa

Reciklažno dvorište Čepin
Ferdinanda Speisera 2, 31431 Čepin

Reciklažnim dvorištem upravlja
Komunalac Čepin d.o.o.
Tel: 031 380 500
Radno vrijeme: pon – pet 07:00 – 15:30

EU banner

Projekt je sufinancirala Europska unija iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključivo je odgovornost Općine Čepin