Reciklažno dvorište Čepin

Reciklažno dvorište Čepin, nadzirani ograđeni dvorišni prostor namijenjen za odvojeno prikupljanje i preliminarno skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada.

reciklazno-dvorsite-cepin-grafika
recikliranje-grafika-1

Vrijednost projekta

Općina Čepin u lipnju 2018. godine potpisala je Ministarstvom zaštite okoliša i energetike Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. kojim su za gradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Čepinu osigurana bespovratna sredstva prihvatljivih troškova u iznosu od 2.636.131,80 kn odnosno 84,99% nepovratno iz EU fonda.

Financiranje projekta

Projekt vrijedan 3.505.272,82 kn od čega su prihvatljivi troškovi 3.101.331,57, sufinanciran je od strane Kohezijskog fonda u iznosu od 2.636.131,80 kn bespovratnih troškova (ukupno 84,99% prihvatljivih troškova), Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije u iznosu od 325.639,84 bespovratnih sredstava prihvatljivih troškova, a preostali dio u iznosu od 543.501,18 kn financiran je iz proračuna Općine Čepin.

sredstva osigurana iz europskog Kohezijskog fonda80 - 84.99 prihvatljivih troškova
ukupan iznos investicije financira Ministarstvo regionalnog razvoja10
investiciju „zatvara“ Općina Čepin vlastitim sredstvima7

Tehnički opis objekta

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Ono omogućava prihvat sekundarnih sirovina: metala, autoguma, drvenog otpada, papira, plastike, stakla i krupnog otpada i sl. Također je planiran prihvat kontejnerima za papir, karton, višeslojnu ambalažu, tekstil, elektroničku i električnu opremu, stare akumulatore, zauljene filtre, zauljenu ambalažu i kemijski otpad. Ne planira se trgovanje otpadom.

reciklazno-dvoriste

Reciklažno dvorište Čepin zbrinjava

recikliranje-papir
recikliranje-plastika
recikliranje-staklo
recikliranje-tekstil
opcina-cepin-grb
komunalac-cepin-logo
eu-fondovi-banner

EU banner

Projekt je sufinancirala Europska unija iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključivo je odgovornost Općine Čepin