O projektu

Projekt službenog naziva „ Izgradnja reciklažnog dvorišta u cilju smanjenja divljih odlagališta i količine miješanog otpada u Općini Čepin“ označenog referentnim brojem Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava – KK.06.3.1.03.0087. predstavlja zbrinjavanje otpada bez naknade za mještane područja općine Čepin s ciljem smanjenja divljih odlagališta i količine miješanog otpada u općini Čepin te doprinosi ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022.

Naziv korisnika: OPĆINA ČEPIN

Ukupna vrijednost projekta: 3.171.793,39 HRK

EU sufinanciranje projekta: 2.636.131,80 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 13.6.2018. – 25.1.2020. (25.4.2020.)

Opći cilj projekta je stvoriti preduvjete za recikliranje razvrstanog otpada iz umanjenih količina mješovitog otpada u svrhu osiguranja održivog gospodarenja otpadom i ispunjavanje zahtjeva pravne stečevine Unije u području okoliša. Specifični cilj projekta je smanjenje mješovitog otpada koji se odlaže na skupna odlagališta u općini Čepin te podizanje svijesti o štetnosti emisije stakleničkih plinova u sastavnice okoliša i utjecaju vodopropusnih divljih deponija na podzemne pitke vode.

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Čepin doprinosi očuvanju prirodnog nasljeđa za buduće generacije, zaštiti prirode i okoliša, u skladu s održivim razvojem čime se izravno promiče društveno odgovorno i aktivno djelovanje lokalnih dionika u zajednici i odgovorno upravljanje imovinom u vlasništvu JLS, te izravno uključivanje lokalnih udruga i lokalnog stanovništva u provođenje budućih aktivnosti, čime se osigurava umrežavanje i stvaranje lokalno, civilnog i privatnog partnerstva kao sredstva jačanja društvenog socijalnog i gospodarskog stanja lokalne zajednice.

Reciklažnim dvorištem upravlja tvrtka Komunalac Čepin d.o.o. za komunalnu djelatnost kao ovlašteni koncesionar u vlasništvu Općine Čepin.

 

Više na:

www.strukturnifondovi.hr

www.fzoeu.hr

reciklazno-dvorsite-cepin-grafika

EU banner

Projekt je sufinancirala Europska unija iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključivo je odgovornost Općine Čepin